Rekolekcje dla kapłanów po 35. roku życia („O zmęczonym Samarytaninie”) – prowadził K. Dyrek SJ w dniach 24 grudnia 2019 – 4 stycznia 2020 roku.

Samarytanin to człowiek, który poświęca się bezinteresownie dla innych. Daje z siebie Jezusowi więcej. Służąc z oddaniem doświadcza zmęczenia, niewdzięczności i rozczarowania.

Ta seria rekolekcji jest adresowana do księży, zwłaszcza do tych, którzy poświęcając się z oddaniem i miłością innym, tracą sens i wartość tego, co robią. Doświadczają rozczarowania, zmęczenia i bezsensu posługiwania. Osłabienie wiary i zapału, utrata entuzjazmu, to przejawy słabszej gorliwości, osłabienia ducha i wewnętrznego wypalenia. Jak płonąć i spalać się dla Jezusa i innych, by samemu się nie wypalić? Jakie są przyczyny rozczarowania sobą, innymi i osobistego wypalenia? Co robić, by powrócić do pierwotnej gorliwości i miłości? Co robić, by kochać i służyć Jezusowi oraz ludziom z ciągle płonącym sercem i oddaniem? Na te i podobne pytania rekolektant szuka odpowiedzi podczas modlitwy, refleksji i spotkań z dającym rekolekcje.

Refleksja i modlitwa nad wypaleniem wewnętrznym kapłanów jest proponowana według dynamiki Ćwiczeń duchowych i odwołuje się do refleksji psychologicznej.