Ofiarowanie Pańskie, Podaj światło, Łk 2, 22-40

Święto Objawienia Pańskiego jest ostatnim dopowiedzeniem do tego wszystkiego, co przeżywaliśmy w...

Read More