Rekolekcje dla sióstr po 35. roku życia „O zmęczonym Samarytaninie” – poprowadził o. dr Krzysztof Dyrek SJ w dniach 19-27 sierpnia 2020 roku. 

Samarytanin to człowiek, który poświęca się bezinteresownie dla innych. Daje z siebie Jezusowi więcej. Służąc z oddaniem doświadcza zmęczenia, niewdzięczności i rozczarowania.

Ta seria rekolekcji jest adresowana do sióstr, zwłaszcza do tych, które poświęcając się z oddaniem i miłością innym, tracą sens i wartość tego, co robią. Doświadczają rozczarowania, zmęczenia i bezsensu posługiwania. Osłabienie wiary i zapału, utrata entuzjazmu, to przejawy słabszej gorliwości, osłabienia ducha i wewnętrznego wypalenia.

Refleksja i modlitwa nad wypaleniem wewnętrznym sióstr jest proponowana według dynamiki Ćwiczeń duchowych i odwołuje się do refleksji psychologicznej.