W dniach 8-9 listopada 2019 roku odbyły się dni skupienia dla sióstr zakonnych pt. „Zbawienie i życie duchowe w tradycji chrześcijańskiego Wschodu”, które poprowadzi o. Tomasz Fiedler SJ.

Skupienie proponuje krótkie, modlitewne spojrzenie na to, w jaki sposób chrześcijański Wschód rozumie i przeżywa drogę zbawienia. Poruszone będą m.in. zagadnienia przebóstwienia, poznania siebie i Pana Boga, walki duchowej oraz ascezy i modlitwy w ich ścisłym, wzajemnym powiązaniu.