W dniach 4-9 listopada 2019 roku odbyły się „Warsztaty dla studentów Szkoły Formatorów – Akademia Ignatianum”.