Dzień skupienia dla księży pt. „Zbawienie i życie duchowe w tradycji chrześcijańskiego Wschodu” poprowadził o. Tomasz Fiedler SJ w dniach 10-11 listopada 2019 roku.

Skupienie proponuje krótkie, modlitewne spojrzenie na to, w jaki sposób chrześcijański Wschód rozumie i przeżywa drogę zbawienia. Poruszone będą m.in. zagadnienia przebóstwienia, poznania siebie i Pana Boga, walki duchowej oraz ascezy i modlitwy w ich ścisłym, wzajemnym powiązaniu.