Współcześni Samarytanie świata, Łk 10, 25-37

Prawdopodobnie nie jeden raz słyszeliśmy tę piękną przypowieść Jezusa o dobrym Samarytaninie: w...

Read More