Pokój mój wam daję, Łk 10, 1-12. 17-20

W Irlandii Północnej dochodzi często do krwawych konfliktów między katolikami a protestantami....

Read More