Rekolekcje dla rozeznających powołanie prowadził o. Andrzej Migacz SJ w dniach 13-17 stycznia 2020 roku.