Kurs kierowników duchowych, 13-14 grudnia 2019 roku

Kurs jest przeznaczony przede wszystkim dla księży i sióstr zakonnych. Pragniemy nim objąć jak...

Read More