W poszukiwaniu nowego modelu formacji w seminariach duchownych, bp Damian Bryl, ks. Tomasz Trzaskawka

Od kilku lat w wielu środowiskach formacyjnych w Polsce podejmo­wane są rozmowy i poszukiwania...

Read More