21 paździenika 2018 roku odbyło się poświęcenie kaplicy znajdującej się w budynku Domu Formacji Stałej „MANRESA”, którego dokonał ks. abp Nuncjusz – Salvatore Pennacchio.