Specyfika wskazań nowego Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis (RFIS-2016) odnośnie do formacji permanentnej

Problematyka formacji permanentnej, ciągłej kapłanów była w ostatnich latach poruszana w różnych...

Read More