Duchowy alpinizm. Formacja świeckich osób konsekrowanych, Marzena Chrost

Życie świeckich osób konsekrowanych polega na umiejętnym łą­czeniu konsekracji ze świeckością....

Read More