Bóg, wiara i my, Łk 17, 5-10

Pierwsze nowożytne igrzyska w Grecji w ogóle by się nie odbyły, gdyby nie pomoc bogatego Greka z...

Read More