Logika człowieka i logika Boga, J 8, 1-11

Każdy z nas został „stworzony na obraz i podobieństwo Boga”. Zatem drogi Boga powinny być...

Read More