Boży pokój, J 14, 23-29

Chrystusowy pokój rodzi się w głębi duszy, gdzie człowiek spotyka swego Boga i jest on odmienny od...

Read More