Synteza: Jan Apostoł – syn gromu, uczeń, Którego Jezus umiłował, 22-30 października

Rekolekcje otwarte, czyli mogą w nich uczestniczyć zarówno osoby świeckie jak i księża, siostry...

Read More