Sesja: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus”, prowadzili Sylwia Kramarz i o. Krzysztof Dyrek SJ w dniach 29 listopada – 1 grudnia 2019 roku. 

Cel: Przekazanie wiedzy i doświadczeń prowadzenia psychoterapii osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, z zaburzeniami popędów i nawyków oraz ich rodzin ( dot. młodzieży i osób dorosłych).

1. Uzależnienie jako choroba. Analiza uzależnień: · od substancji psychoaktywnych · behawioralnych. Kryteria, Fazy, Objawy, Leczenie · Uzależnienie od alkoholu, leków nasennych i uspakajających, substancji psychoaktywnych, nikotyny · Nałogowe zachowania – zaburzenia popędów i nawyków. Patologiczny hazard, uzależnienie od komputera i internetu, erotomania(seksoholizm), pracoholizm, zakupoholizm itp.

2. Dlaczego uzależnieni nie chcą się leczyć? Psychologiczne mechanizmy uzależnień. Nawroty w chorobie?

3.Interwencja wobec osoby uzależnionej. Znaczenie wsparcia środowiskowego.

4. Psychologiczne konsekwencje życia w rodzinie z problemem uzależnień.

5. Znaczenie rozwoju duchowego w trzeźwieniu (Jeżeli Pan domu nie zbuduje… Ps127, doświadczenia ze współpracy z duchownymi, warsztaty z duchowości); Wsparcie osób uzależnionych i ich bliskich.

6. Zapobieganie uzależnieniom. Czynniki chroniące.