Formacja do otwartości i dojrzałości, o. dr Krzysztof Dyrek SJ

W ostatnich latach dużo uwagi poświęca się kandydatom do kapłaństwa i życia zakonnego. Największym...

Read More