Artykuł wstępny – otwarcie nowej rubryki, o. dr Krzysztof Dyrek SJ

Począwszy od tego numeru „Życia Duchowego”, otwieramy nowy dział: dział formacji kapłańskiej i...

Read More