Metoda medytacji ignacjańskiej

Podstawą medytacji jest Słowo Boże zawarte w Piśmie świętym. Przed rozpoczęciem medytacji należy...

Read More