W tego typu rekolekcjach treści do modlitwy i rozeznania nie są głoszone w grupie, ale proponowane podczas indywidualnych codziennych spotkań z dającym. Są one dostosowane do potrzeb, rozwoju i postępu duchowego każdego odprawiającego.