Błysk pełnego zaufania, J 21, 1-19

Bohaterem fragmentu Ewangelii św. Jana (21, 1-19) jest Piotr, który po śmierci Jezusa wrócił do...

Read More