ROK 2022

Styczeń
11-19 –
Rekolekcje ignacjańskie z indywidualnym prowadzeniem
26-
3 lutego – Rekolekcje ignacjańskie z indywidualnym prowadzeniem

Luty
11-12 –
Kurs kierowników duchowych
14-22 – Rekolekcje ignacjańskie z indywidualnym prowadzeniem

Marzec
1-9 – 
Rekolekcje ignacjańskie z indywidualnym prowadzeniem
18-19 – Kurs kierowników duchowych
22-30 – Rekolekcje ignacjańskie z indywidualnym prowadzeniem

Kwiecień
2-10 – 
Rekolekcje ignacjańskie z indywidualnym prowadzeniem
20-28 – Rekolekcje ignacjańskie z indywidualnym prowadzeniem
29-30 – Kurs kierowników duchowych

Maj
1-9 – 
Rekolekcje ignacjańskie z indywidualnym prowadzeniem
14-19 – Fundament – rekolekcje ignacjańskie
20-21 – Kurs kierowników duchowych
28-6 czerwca – Rekolekcje ignacjańskie z indywidualnym prowadzeniem

Czerwiec
17-18 – 
Kurs kierowników duchowych
24-26 – Sesja: Uporządkować uczucia nieuporządkowane – cz. 1

Lipiec
9-17 – 
Rekolekcje ignacjańskie z indywidualnym prowadzeniem

Sierpień
20-28 – 
Rekolekcje ignacjańskie z indywidualnym prowadzeniem

Wrzesień
3-11 – 
Rekolekcje ignacjańskie z indywidualnym prowadzeniem
16-17 – Kurs kierowników duchowych
18-26 – Rekolekcje ignacjańskie z indywidualnym prowadzeniem
30-2 października – Sesja: Uporządkować uczucia nieuporządkowane – cz. 2

Październik
8-16 – 
Rekolekcje ignacjańskie z indywidualnym prowadzeniem
21-22 – Kurs kierowników duchowych
23-31 – Rekolekcje ignacjańskie z indywidualnym prowadzeniem

Listopad
7-13 – 
Warsztaty dla studentów Szkoły Formatorów – Akademia Ignatianum w Krakowie
18-19 – Kurs kierowników duchowych
22-30 – Rekolekcje ignacjańskie z indywidualnym prowadzeniem

Grudzień
6-14 – 
Rekolekcje ignacjańskie z indywidualnym prowadzeniem
16-17 – Kurs kierowników duchowych
27-4 stycznia – Rekolekcje ignacjańskie z indywidualnym prowadzeniem

 

W terminach ustalonych indywidualnie w zależności od potrzeb i możliwości:
Stała pomoc psychologiczno-duchowa dla sióstr, księży oraz osób konsekrowanych
Rekolekcje ignacjańskie 30 dniowe z indywidualnym prowadzeniem

W ramach rekolekcji z indywidualnym prowadzeniem realizowane będą rekolekcje:
Zmęczony Samarytanin  – rekolekcje dla osób 35+
Zapiski Kleofasa – rekolekcje dla osób 45+