Rekolekcje ignacjańskie (z całkowicie indywidualnym prowadzeniem dla księży, sióstr i świeckich – 30 i 8 dniowe)

– otwarte:

 • Fundament – rekolekcje ignacjańskie: 8-13 października 2019, 28 grudnia 2019 – 2 stycznia 2020, 8-23 lutego 2020, 28 maja – 2 czerwca 2020, 23-28 czerwca 2020, 4-9 sierpnia 2020 (BRAK WOLNYCH MIEJSC), 22-27 września 2020 (BRAK WOLNYCH MIEJSC)
 • 1 Tydzień rekolekcji ignacjańskich: 18-26 listopada 2019, 21-29 stycznia 2020, 25 lutego-4 marca 2020, 21-29 kwietnia 2020, 9-17 czerwca 2020 (BRAK WOLNYCH MIEJSC), 30 czerwca -8 lipca 2020 (BRAK WOLNYCH MIEJSC), 24 lipca-1 sierpnia 2020 (BRAK WOLNYCH MIEJSC), 6-14 października 2020 (BRAK WOLNYCH MIEJSC)
 • 2 Tydzień rekolekcji ignacjańskich: 3-11 grudnia 2019, 4-12 lutego 2020, 24 marca – 1 kwietnia 2020, 19-27 maja 2020, 9-17 czerwca 2020 (BRAK WOLNYCH MIEJSC), 13-21 lipca 2020 (BRAK WOLNYCH MIEJSC), 9-17 września 2020 (BRAK WOLNYCH MIEJSC), 20-28 października 2020
 • 3 Tydzień rekolekcji ignacjańskich: 18-26 listopada 2019, 21-29 stycznia 2020, 25 lutego-4 marca 2020, 24 marca – 1 kwietnia 2020, 30 czerwca-8 lipca 2020 (BRAK WOLNYCH MIEJSC), 24 lipca-1 sierpnia 2020 (BRAK WOLNYCH MIEJSC), 6-14 października 2020 (BRAK WOLNYCH MIEJSC)
 • 4 Tydzień rekolekcji ignacjańskich: 3-11 grudnia 2019, 4-12 lutego 2020, 21-29 kwietnia 2020, 19-27 maja 2020, 13-21 lipca 2020 (BRAK WOLNYCH MIEJSC), 20-28 października 2020
 • Synteza: Jan Apostoł – syn gromu, prowadzi o. Tadeusz Hajduk SJ, 22-30 października 2019; Synteza: Uzdrowieni, aby służyć, prowadzi o. Tadeusz Hajduk SJ, 4-12 sierpnia 2020 (BRAK WOLNYCH MIEJSC)

– dla księży:

 • 1 Tydzień rekolekcji ignacjańskich dla księży: 24 marca – 1 kwietnia 2020, 6-14 września 2020, 18-26 listopada 2019, 21-29 stycznia 2020, 9-17 czerwca 2020 (BRAK WOLNYCH MIEJSC),  30 czerwca – 8 lipca 2020, 19-27 sierpnia 2020 (BRAK WOLNYCH MIEJSC), 22-30 września 2020 (BRAK WOLNYCH MIEJSC), 6-14 października 2020 (BRAK WOLNYCH MIEJSC)
 • 2 Tydzień rekolekcji ignacjańskich dla księży: 22-30 października 2019, 27 grudnia 2019 – 4 stycznia 2020, 24 marca – 1 kwietnia 2020, 9-17 czerwca 2020 (BRAK WOLNYCH MIEJSC), 13-21 lipca 2020 (BRAK WOLNYCH MIEJSC), 4-12 sierpnia 2020 (BRAK WOLNYCH MIEJSC), 9-17 września 2020 (BRAK WOLNYCH MIEJSC), 6-14 października 2020 (BRAK WOLNYCH MIEJSC)
 • Rekolekcje 35+ dla księży: 27 grudnia 2019 – 4 stycznia 2020, 8-15 marca 2020, 19-27 maja 2020, 30 czerwca – 8 lipca 2020 (BRAK WOLNYCH MIEJSC), 9-17 września 2020 (BRAK WOLNYCH MIEJSC)
 • Rekolekcje 45+ dla księży: 21-29 stycznia 2020, 8-15 marca 2020, 19-27 maja 2020, 4-12 sierpnia 2020 (BRAK WOLNYCH MIEJSC)

3 dniowe rekolekcje dla księży, pt: „Znak sprzeciwu. Kapłaństwo i misja Kościoła we współczesnym świecie”, prowadzi ks. Krzysztof Sordyl, 26-29 listopada 2019

– dla sióstr

 • Rekolekcje 35+ dla sióstr: 18-26 listopada 2019, 12-20 grudnia 2019, 25 lutego – 4 marca 2020, 21-29 kwietnia 2020, 19-27 sierpnia 2020 (BRAK WOLNYCH MIEJSC), 20-28 października 2020
 • Rekolekcje 45+ dla sióstr: 22-30 października 2019, 12-20 grudnia 2019, 25 lutego – 4 marca 2020, 21-29 kwietnia 2020, 13-21 lipca 2020 (BRAK WOLNYCH MIEJSC), 19-27 sierpnia 2020 (BRAK WOLNYCH MIEJSC), 22-30 września 2020 (BRAK WOLNYCH MIEJSC), 20-28 października 2020
 • Rekolekcje dla rozeznających powołanie – prowadzi o. Andrzej Migacz SJ, 13-17 stycznia 2020

 

Dni skupienia (z całkowicie indywidualnym prowadzeniem dla księży, sióstr i świeckich – dostępność stała)

– dla księży:

 • Dzień skupienia dla księży pt. „Wybrał tych, których sam chciał” (Mk 3:13) – powołanie: tajemnica Bożego wyboru i ludzkiej odpowiedzi”, prowadzi p. Bernadeta Jojko, 6-7 października 2019
 • Dzień skupienia dla księży pt. „Zbawienie i życie duchowe w tradycji chrześcijańskiego Wschodu”, prowadzi o. Tomasz Fiedler SJ, 10-11 listopada 2019

  Czytaj więcej...

  Skupienie proponuje krótkie, modlitewne spojrzenie na to, w jaki sposób chrześcijański Wschód rozumie i przeżywa drogę zbawienia. Poruszone będą m.in. zagadnienia przebóstwienia, poznania siebie i Pana Boga, walki duchowej oraz ascezy i modlitwy w ich ścisłym, wzajemnym powiązaniu.
 • Dzień skupienia dla księży: 12-13 stycznia 2020, prowadzi o. Tadeusz Hajduk SJ, 8-9 marca 2020 – prowadzi o. Andrzej Ruszala OCD, 5-6 kwietnia 2020, 10-11 maja 2020, 7-8 czerwca 2020 – ODWOŁANY, 6-7 września 2020, 4-5 października 2020 (BRAK WOLNYCH MIEJSC)

– dla sióstr:

 • Dzień skupienia dla sióstr pt. „Wybrał tych, których sam chciał” (Mk 3:13) – powołanie: tajemnica  Bożego wyboru i ludzkiej odpowiedzi”, prowadzi p. Bernadeta Jojko, 4-5 października 2019
 • Dzień skupienia dla sióstr pt. „Zbawienie i życie duchowe w tradycji chrześcijańskiego Wschodu”, prowadzi o. Tomasz Fiedler SJ, 8-9 listopada 2019

  Czytaj więcej...

  Skupienie proponuje krótkie, modlitewne spojrzenie na to, w jaki sposób chrześcijański Wschód rozumie i przeżywa drogę zbawienia. Poruszone będą m.in. zagadnienia przebóstwienia, poznania siebie i Pana Boga, walki duchowej oraz ascezy i modlitwy w ich ścisłym, wzajemnym powiązaniu.
 • Dzień skupienia dla sióstr: 10-11 stycznia 2020 – prowadzi o. Tadeusz Hajduk SJ, 6-7 marca 2020 – prowadzi o. Andrzej Ruszala OCD, 3-4 kwietnia 2020 – prowadzi ks. Tomasz Bac, 8-9 maja 2020, 5-6 czerwca 2020 – ODWOŁANE , 4-5 września 2020, 2-3 października 2020 (BRAK WOLNYCH MIEJSC)

 

Otwarte sesje formacyjne „Poznać siebie, by pokochać”

 • Sesja: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus”, prowadzi Sylwia Kramarz, o. Krzysztof Dyrek SJ, 29 listopada – 1 grudnia 2019

  Czytaj więcej...

  Cel: Przekazanie wiedzy i doświadczeń prowadzenia psychoterapii osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, z zaburzeniami popędów i nawyków oraz ich rodzin ( dot. młodzieży i osób dorosłych). 1. Uzależnienie jako choroba. Analiza uzależnień: · od substancji psychoaktywnych · behawioralnych. Kryteria, Fazy, Objawy, Leczenie · Uzależnienie od alkoholu, leków nasennych i uspakajających, substancji psychoaktywnych, nikotyny · Nałogowe zachowania – zaburzenia popędów i nawyków. Patologiczny hazard, uzależnienie od komputera i internetu, erotomania(seksoholizm), pracoholizm, zakupoholizm itp. 2. Dlaczego uzależnieni nie chcą się leczyć? Psychologiczne mechanizmy uzależnień. Nawroty w chorobie? 3.Interwencja wobec osoby uzależnionej. Znaczenie wsparcia środowiskowego. 4. Psychologiczne konsekwencje życia w rodzinie z problemem uzależnień. 5. Znaczenie rozwoju duchowego w trzeźwieniu (Jeżeli Pan domu nie zbuduje… Ps127, doświadczenia ze współpracy z duchownymi, warsztaty z duchowości); Wsparcie osób uzależnionych i ich bliskich. 6. Zapobieganie uzależnieniom. Czynniki chroniące.
 • Sesja: „Psychologiczne uwarunkowania konstruktywnych relacji w rodzinie i we wspólnocie”, prowadzi siostra Jadwiga Zasuwik, o. Krzysztof Dyrek SJ, 31 stycznia – 2 lutego 2020

  Czytaj więcej...

  Sesja podejmuje temat kształtowania dojrzałych relacji w rodzinie i we wspólnocie, inspirowany ewangelicznym przesłaniem o miłości bliźniego. Odwołuje się do biograficznych doświadczeń, mogących kreować losy naszych obecnych relacji. W naszej historii życia bowiem powstają nastawienia, przekonania na temat innych i siebie w relacjach. Warto zrozumieć, opłakać, nazwać i przeżyć to, co się stało, by nie powtarzać dysfunkcyjnych wzorców relacji i otworzyć się na nową jakość więzi i komunikacji, w powiązaniu z tym, co się odkryło. Warto rozstać się z tęsknotą za tym, co się nie wydarzyło, by łatwiej odkryć czasem nieznany a otrzymany w dziedzictwie potencjał do miłości i rozwoju. W nim leży rekomendacja do budowania przyjaznych relacji, wyrastających z przekonań, że każda osoba jest wyjątkowa, wartościowa, godna szacunku i troski.
 • Warsztaty dla studentów Szkoły Formatorów – Akademia Ignatianum, 4-9 listopada 2019
 • Sesja, 31 stycznia – 2 lutego 2020

 

Kurs kierowników duchowych:
18-19 października 2019, 15-16 listopada 2019, 13-14 grudnia 2019, 17-18 stycznia 2020, 14-15 lutego 2020, 20-21 marca 2020 – ODWOŁANY z powodu zagrożenia epidemicznego oraz przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronowirusa SARS-CoV-2, 17-18 kwietnia 2020 – ODWOŁANY z powodu zagrożenia epidemicznego oraz przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronowirusa SARS-CoV-2, 15-16 maja 2020, 19-20 czerwca 2020, 18-19 września 2020, 16-17 października 2020