ROK 2019

Październik
4-5 – Dzień skupienia dla sióstr pt.: „Wybrał tych, których sam chciał” (Mk 3:13). Powołanie tajemnica Bożego wyboru i ludzkiej odpowiedzi” – prowadzi p. Bernadeta Jojko
6-7 – Dzień skupienia dla księży pt.: „Wybrał tych, których sam chciał” (Mk 3:13). Powołanie tajemnica Bożego wyboru i ludzkiej odpowiedzi” – prowadzi p. Bernadeta Jojko
8-13 – Fundament – Rekolekcje ignacjańskie
18-19 – Kurs kierowników duchowych
22-30 – Synteza: Jan Apostoł – syn gromu, uczeń, którego Jezus umiłował  – prowadzi o. T. Hajduk SJ
22-30 – 2 Tydzień rekolekcji ignacjańskich dla księży; Rekolekcje 45+ dla sióstr

Listopad
4-9 – Warsztaty dla studentów Szkoły Formatorów – Akademia Ignatianum
8-9 – Dzień skupienia dla sióstr pt. „Zbawienie i życie duchowe w tradycji chrześcijańskiego Wschodu”– prowadzi o. Tomasz Fiedler SJ
10-11 – Dzień skupienia dla księży pt. „Zbawienie i życie duchowe w tradycji chrześcijańskiego Wschodu”– prowadzi o. Tomasz Fiedler SJ
15-16 – Kurs kierowników duchowych
18-26 – 1 i 3 Tydzień rekolekcji ignacjańskich; 1 Tydzień rekolekcji ignacjańskich dla księży; Rekolekcje 35+ dla sióstr
26-29 – Rekolekcje dla księży pt. “Znak sprzeciwu. Kapłaństwo i misja Kościoła we współczesnym świecie” – prowadzi ks. Krzysztof Sordyl
29–1 grudnia – Sesja -„Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” ( Gal 5, 1) – wolność od tego, co nas zniewala – prowadzi pani Sylwia Kramarz i o. Krzysztof Dyrek SJ

Grudzień
3-11 – 2 i 4 Tydzień rekolekcji ignacjańskich
12-20 – Rekolekcje 35+ i 45+ dla sióstr
13-14 – Kurs kierowników duchowych
27-4 stycznia 2020 – Rekolekcje 35+ dla księży; 2 Tydzień rekolekcji ignacjańskich dla księży
28-2 stycznia 2020 – Fundament – Rekolekcje ignacjańskie

——————–

ROK 2020

Styczeń
10-11 – Dzień skupienia dla sióstr – prowadzi o. Tadeusz Hajduk SJ
12-13 – Dzień skupienia dla księży – prowadzi o. Tadeusz Hajduk SJ
13-17 – Rekolekcje dla rozeznających powołanie – prowadzi o. Andrzej Migacz SJ
17-18 – Kurs kierowników duchowych
21-29 – 1 i 3 Tydzień rekolekcji ignacjańskich; 1 Tydzień rekolekcji ignacjańskich dla księży ; Rekolekcje 45+ dla księży
31-2 lutego – Sesja: „Psychologiczne uwarunkowania konstruktywnych relacji w rodzinie i we wspólnocie”, prowadzą: siostra Jadwiga Zasuwik i o. Krzysztof Dyrek SJ

Luty
4-12 – 2 i 4 Tydzień rekolekcji ignacjańskich
14-15 – Kurs kierowników duchowych
18-23 – Fundament – Rekolekcje ignacjańskie
25-4 marca – 1 i 3 Tydzień Rekolekcji ignacjańskich; Rekolekcje 35+ i 45+ dla sióstr

Marzec
6-7 – Dzień skupienia dla sióstr, prowadzi o. Andrzej Ruszala OCD
8-9 – Dzień skupienia dla księży, prowadzi o. Andrzej Ruszala OCD
8-15 – Rekolekcje 35+ i 45+ dla księży
20-21 – Kurs kierowników duchowych – ODWOŁANY z powodu zagrożenia epidemicznego oraz przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronowirusa SARS-CoV-2
24-1 kwietnia – 2 i 3 Tydzień rekolekcji ignacjańskich;  1 i 2 Tydzień rekolekcji ignacjańskich dla księży

Kwiecień – wszystko odwołane do dnia 30 kwietnia 2020 r.
3-4
– Dzień skupienia dla sióstr – prowadzi ks. Tomasz Bac
5-6 – Dzień skupienia dla księży
17-18 – Kurs kierowników duchowych
21-29 – 1 i 4 Tydzień rekolekcji ignacjańskich; Rekolekcje 35+ i 45+ dla sióstr

Maj
8-9 – Dzień skupienia dla sióstr
10-11 – Dzień skupienia dla księży
15-16 – Kurs kierowników duchowych
19-27 – 2 i 4 Tydzień rekolekcji ignacjańskch; Rekolekcje 35+ i 45+ dla księży
28-2 czerwca – Fundament – Rekolekcje ignacjańskie

Czerwiec
5-6 – ODWOŁANY: Dzień skupienia dla sióstr
7-8 – ODWOŁANY: Dzień skupienia dla księży
9-17 – BRAK WOLNYCH MIEJSC: 1 i 2 Tydzień rekolekcji ignacjańskich; 1 i 2 Tydzień rekolekcji ignacjańskich dla księży
19-20 – Kurs kierowników duchowych
23-28 – Fundament – Rekolekcje ignacjańskie
30-8 lipca – BRAK WOLNYCH MIEJSC: 1 i 3 Tydzień rekolekcji ignacjańskich; 1 Tydzień rekolekcji ignacjańskich dla księży; Rekolekcje 35+ dla księży

Lipiec
13-21 – BRAK WOLNYCH MIEJSC: 2 i 4 Tydzień rekolekcji ignacjańskich; 2 Tydzień rekolekcji ignacjańskich dla księży;  Rekolekcje 45+ dla sióstr
24-1 sierpnia – BRAK WOLNYCH MIEJSC: 1 i 3 Tydzień rekolekcji ignacjańskich

Sierpień
4-9 –
BRAK WOLNYCH MIEJSC: Fundament – Rekolekcje ignacjańskie
4-12 – BRAK WOLNYCH MIEJSC: 2 Tydzień rekolekcji ignacjańskich dla księży; Rekolekcje 45+ dla księży, Synteza: Uzdrowieni, aby służyć – prowadzi o. T. Hajduk SJ
19-27 – BRAK WOLNYCH MIEJSC: 1 Tydzień rekolekcji ignacjańskich dla księży; Rekolekcje 35+ i 45+ dla sióstr

Wrzesień
4-5 –
BRAK WOLNYCH MIEJSC: Dzień skupienia dla sióstr 
6-7 –
BRAK WOLNYCH MIEJSC:Dzień skupienia dla księży
9-17 –
BRAK WOLNYCH MIEJSC:2 tydzień rekolekcji ignacjańskich;  2 tydzień rekolekcji ignacjańskich dla księży; Rekolekcje 35+ dla księży
18-19 –
BRAK WOLNYCH MIEJSC:Kurs kierowników duchowych
22-27 –
BRAK WOLNYCH MIEJSC:Fundament  – Rekolekcje ignacjańskie
22-30 –
BRAK WOLNYCH MIEJSC: 1 tydzień rekolekcji ignacjańskich dla księży; Rekolekcje 45+ dla sióstr

Październik
2-3 – BRAK WOLNYCH MIEJSC: Dzień skupienia dla sióstr
4-5 – BRAK WOLNYCH MIEJSC: Dzień skupienia dla księży
6-14 – BRAK WOLNYCH MIEJSC: 1 i 3 Tydzień rekolekcji ignacjańskich; 1 i 2 Tydzień rekolekcji ignacjańskich dla księży
16-17 – BRAK WOLNYCH MIEJSC: Kurs kierowników duchowych
20-28 –2 i 4 Tydzień rekolekcji ignacjańskich; Rekolekcje 35+ i 45+ dla sióstr