Poświęcenie kaplicy w budynku Domu Formacji Stałej „MANRESA”

21 paździenika 2018 roku odbyło się poświęcenie kaplicy znajdującej się w budynku Domu Formacji...

Read More