Współczesne wyzwania formacyjne, ks. Wojciech Rzeszowski

Trudności, jakie napotykają formatorzy podczas przygotowania przyszłych kapłanów, mogą rodzić...

Read More