Rekolekcje dla sióstr po 45. roku życia – rekolekcje „Zapiski Kleofasa” („A myśmy się spodziewali” – Łk 24, 21) – poprowadził o. dr Krzysztof Dyrek SJ w dniach 22-30 września 2020 roku.

Rekolekcje te są proponowane siostrom, które po wielu latach służenia Jezusowi i ludziom, odczuwają radość, dumę, ale także smutek i rozczarowanie. Jest to dobry czas, by spojrzeć na drogę przebytą za Jezusem w kluczu trzeciego i czwartego tygodnia Ćwiczeń, a więc w duchu tajemnicy krzyża, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Spotkanie ze Zmartwychwstałym , podobnie jak Kleofasowi w drodze do Emaus, pozwala właściwie spojrzeć na swoje rozczarowania sobą, zakonem i Jezusem.

Wprowadzenia do modlitwy i refleksja pomaga spojrzeć na życie zakonne nie tylko w wymiarze duchowym, ale także ludzkim. Codzienne 45 minutowe rozmowy z prowadzącym pozwolą omówić i przeanalizować swoją drogę z Jezusem i spisać własne „zapiski Kleofasa”.

Oprócz różnych form rekolekcji ignacjańskich proponujemy siostrom także uczestnictwo w innych propozycjach formacyjnych „Manresy”.