Rekolekcje dla kapłanów po 45. roku życia – rekolekcje Kleofasa („A myśmy się spodziewali” – Łk 24, 21) – poprowadzi K. Dyrek SJ w dniach 19-27 stycznia 2021 roku.

Rekolekcje te są proponowane kapłanom, którzy po wielu latach służenia Jezusowi i ludziom, odczuwają radość, dumę, ale także smutek i rozczarowanie. Jest to dobry czas, by spojrzeć na drogę przebytą za Jezusem w kluczu trzeciego i czwartego tygodnia Ćwiczeń, a więc w duchu tajemnicy krzyża, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Spotkanie ze Zmartwychwstałym , podobnie jak Kleofasowi w drodze do Emaus, pozwala właściwie spojrzeć na swoje rozczarowania sobą, ludźmi i Jezusem.

Wprowadzenia do modlitwy i refleksja pomaga widzieć kapłaństwo nie tylko w wymiarze duchowym, ale także ludzkim. Życie bowiem i posługiwanie kapłańskie jest przeżywane w naszym człowieczeństwie. Zrozumienie siebie i sposobu przeżywania swojego życia pozwoli lepiej zrozumieć drogę przebytą za Jezusem.

Codzienne 45 minutowe rozmowy z prowadzącym pozwolą omówić i przeanalizować swoją drogę z Jezusem i spisać własne „zapiski Kleofasa”.