Sesję pt. „Psychologiczne uwarunkowania konstruktywnych relacji w rodzinie i we wspólnocie” poprowadzą: siostra Jadwiga Zasuwik i o. Krzysztof Dyrek SJ w dniach 31 stycznia – 2 lutego 2020 roku.

Sesja podejmuje temat kształtowania dojrzałych relacji w rodzinie i we wspólnocie, inspirowany ewangelicznym przesłaniem o miłości bliźniego. Odwołuje się do biograficznych doświadczeń, mogących kreować losy naszych obecnych relacji. W naszej historii życia bowiem powstają nastawienia, przekonania na temat innych i siebie w relacjach.

Warto zrozumieć, opłakać, nazwać i przeżyć to, co się stało, by nie powtarzać dysfunkcyjnych wzorców relacji i otworzyć się na nową jakość więzi i komunikacji, w powiązaniu z tym, co się odkryło.

Warto rozstać się z tęsknotą za tym, co się nie wydarzyło, by łatwiej odkryć czasem nieznany a otrzymany w dziedzictwie potencjał do miłości i rozwoju. W nim leży rekomendacja do budowania przyjaznych relacji, wyrastających z przekonań, że każda osoba jest wyjątkowa, wartościowa, godna szacunku i troski.