„Dzień skupienia dla sióstr” pt. „Usta do oczyszczenia” poprowadzi o. Tadeusz Hajduk SJ w dniach 10-11 stycznia 2020 roku.

Pan Jezus ukazuje ścisły związek pomiędzy ludzkim sercem a jego ustami: „Z obfitości serca usta mówią” (Mt 12,34), „to co ust wychodzi pochodzi z serca” (Mt 15,18). Czyli usta pozostają na usługach serca, ukazując jakie są jego właściwości.  A zatem oczyszczenie ust nie jest możliwe bez uzdrowienia serca. Możemy jednak powiedzieć,  że usta mogą objawiać to, co jest w sercu, czyli dzięki nim możemy poznać choroby serca i pozwolić na jego uzdrawianie.

Konferencje podejmą temat bazując na Bożym Słowie i na nauczaniu Katechizmu Kościoła Katolickiego:

·        Słowo Boże piętnuje złe wykorzystaniu daru mowy

·        Katechizm o grzechach języka

·        Komunikacja zamiast manipulacji

·        Boska matryca zdrowego mówienia