Stajemy kolejny raz wobec wielkiej Tajemnicy Wcielenia Odwiecznego Słowa, które stało się Ciałem, aby człowiekowi przynieść światło Bożej prawdy, napełnić nasze serca nadzieją i rozpalić je miłością do naszego Ojca Niebieskiego, a także do każdego człowieka. Dzisiaj potrzeba nam wszystkim głębszego poznania Objawienia prawdy o Bogu i o człowieku, o wielkiej godności i wartości każdej istoty ludzkiej; potrzeba nam nadziei, że w życiu człowieka, rodziny, społeczeństwa i świata ostatnie słowo nie należy do zła, ale do Tego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem; do Boga, który przychodzi do nas w Jezusie Chrystusie.

Święta Bożego Narodzenia prowadzą nas do kontemplacji Oblicza Jezusa Chrystusa Jedynego Zbawiciela człowieka. Obyśmy Jego Oblicze wciąż na nowo odkrywali
i kontemplowali w każdym człowieku, w naszych najbliższych, w ludziach potrzebujących naszej pomocy duchowej i materialnej. Obyśmy chcieli odnajdywać pełne miłości Oblicze Jezusa podczas codziennej modlitwy, w Słowie Bożym i w Eucharystii, na jaką nas zaprasza Zbawiciel w każdą niedzielę i święta.

W imieniu Domu Formacji Stałej MANRESA życzymy, aby Święta Bożego Narodzenia przeżyte w duchu wiary, jaka ponad tysiąc lat jest mocą i światłem naszego narodu, pogłębiły w nas jedność, miłość i pokój z Chrystusem, a także między sobą. Niech we wszystkich umocnią ducha, ożywią nadzieję, wiarę i miłość, oraz dadzą siłę w przezwyciężaniu przeciwności dnia codziennego. Wesołych, spokojnych i radosnych Świąt!!!

DFS MANRESA