Refundacja życia zakonnego, o. dr Krzysztof Dyrek SJ

W okresie posoborowym wiele mówiono o potrzebie reformy i odnowynie tylko Kościoła, ale także...

Read More