Ach te przywiązania!!! Wyjdź poza siebie…, Łk 9, 51-62

Przez długie lata ludzie wierzyli w nieomylność Arystotelesa, który twierdził, iż obiekt tym...

Read More