Otwartą sesję formacyjną pt. „Człowiek we wspólnocie” – poprowadziły panie Maria John-Borys i Katarzyna Cholewa w dniach 21-23 czerwca 2019 roku.

Wspólnota to grupa społeczna, złożona z osób, które dobrowolnie łączą się dla realizacji wspólnego celu, spostrzeganego przez uczestników wspólnoty jako wartościowy w aspekcie osobistym i społecznym. Wspólnoty mogą mieć charakter pomocowy – kiedy łączą się w nich ludzie chcący uporać się z trudnym problemem np. uzależnieniem, kryzysem egzystencjalnym takim jak: utrata czegoś lub kogoś, samotność, choroba czy innymi trudnymi do samodzielnego opanowania emocjami. Ludzie tworzą również wspólnoty, których celem jest rozwój osobisty, samopoznanie, samorealizacja.

Niezależnie od charakteru grupy do realizacji jej celów konieczna jest umowa uczestników określająca zasady stwarzające bezpieczeństwo interpersonalne ( normy współżycia) i sposoby współpracy. Formowanie wspólnoty jest procesem w toku, którego uczestnicy poznają siebie nawzajem, poprzez komunikację, w której dzielą się spostrzeżeniami, wymieniają myśli, doświadczenia i emocje związane z bieżącymi sytuacjami. Niezależnie od założeń towarzyszących powstaniu grupy, członkowie każdej z nich wzbogacają wiedzę o sobie i o innych a także uczą się nowych sposobów rozwiązywania sytuacji trudnych.

Naturalnym zjawiskiem jest, że w obu ww. grupach członkowie mogą przeżywać kryzysy emocjonalne ( związane z wydarzeniami w życiu osobistym). W takiej sytuacji wspólnota zazwyczaj udziela im wsparcia emocjonalnego i rzeczowego.