Duchu Święty przyjdź… J 20, 19-23

Trzy sakramenty wprowadzają nas chrześcijan w pełnię życia z Bogiem. Są nimi: chrzest, Eucharystia...

Read More