„W poszukiwaniu własnej kobiecości – między matką a córką” – prowadziła pani Alicja Szumowska.

“Do kobiety, która skarżyła się na swe przeznaczenie, Mistrz powiedział:
– Przecież ty sama wykuwasz swój los!
– Ale z pewnością nie jestem odpowiedzialna za to, że urodziłam się kobietą, czyż nie tak?
– Narodzić się kobietą to nie przeznaczenie. To los. Przeznaczenie polega na tym, w jaki sposób przyjmiesz swą kobiecość i co z nią zrobisz” (Anthony de Mello SJ)

Parafrazując słowa A. de Mello, możemy powiedzieć: To, iż nie byłam kochana tak jak tego potrzebowałam i pragnęłam, to nie jest moje przeznaczenie. To mój los. A moje przeznaczenie polega na tym, że przyjmę swoją przeszłość, aby na niej zbudować swoją przyszłość”.

Relacja matki z córką to jedna z najważniejszych relacji w życiu kobiety. Jest to więź duszy, ducha i ciała, która jest niezwykle wiążąca dla przyszłego życia córki. Dzieje się tak ze względu na wewnętrzną siłę autorytetu rodziców. Źle przeżywana więź często zmienia się w więzy ograniczające rozwój i autonomię, wyodrębnienie dziecka, a wprowadza uzależnienie i zniewolenie w relacji.

CELE

 • pogłębienie świadomości tego w jaki sposób jestem kobietą i co na to wpłynęło
 • poznanie znaczenia macierzyństwa w życiu kobiety
 • zrozumienie relacji matka-córka – określenie bliskości i zależności; więzów, czy więzi
 • poznanie źródła trudności relacji między matką a córką
 • konfrontacja z uczuciami towarzyszącymi tej relacji
 • uświadomienie niekorzystnych przekonań, które wpłynęły na uformowanie kobiecości toksycznej, uniemożliwiającej doświadczanie harmonii i wewnętrznego pogodzenia
 • uporządkowanie wiedzy na temat tego, czego potrzeba w kształtowaniu dojrzałej kobiecości.
 • odzyskanie miłości, szacunku i akceptacji dla siebie – córki/matki
 • otwarcie na zaufanie i autonomię w relacji, by funkcjonować „razem i osobno”
 • znalezienie sposobu na odzyskanie harmonii w relacji matka-córka
 • wpływ tych relacji na życie powołaniem zakonnym, czucie się kobietą jako siostra zakonna