W dniach 22-24 marca odbyła się sesja formacyjna pt. „Moje dziedzictwo”, którą poprowadziła pani Alicja Szumowska.

W ciągu życia każdy doznaje zranień. Nikt nie może ich uniknąć. Ważne jest jednak to, w jaki sposób do nich podchodzimy. Kto nie przyjrzy się swoim zranieniom pochodzącym z dzieciństwa, ten będzie skazany albo na zadawanie ran samemu sobie, albo na przekazywanie tych ran innym. Albo też będzie wciąż wybierał nieświadomie sytuacje, w których zranienia z dzieciństwa będą się powtarzały. Będzie wtedy twierdził, że to inni są winni jego złemu samopoczuciu. Zaś tak naprawdę to on po raz kolejny wszedł w sytuację, która upodabnia się do raniącego doświadczenia z dzieciństwa.

Według Hildegardy z Bingen udane życie polega na przekształceniu naszych ran w perły. Jeśli stawimy czoła naszym ranom, to mogą one stać się dla nas czymś niesłychanie cennym, mianowicie życiodajnym źródłem i błogosławieństwem nie tylko dla nas, ale również dla innych. Nie powinniśmy nikogo oskarżać, ani ojca ani matki. Nie powinniśmy również zbyt szybko usprawiedliwiać naszych rodziców. Po prostu mamy spojrzeć na nie i zastanowić się, jak do nich doszło. Za to, jak później postąpimy z naszymi zranieniami, ponosimy odpowiedzialność.

Nasze życie duchowe będzie również od tego zależało, czy przyjrzeliśmy się naszym zranieniom. Inaczej, nieuświadomione będą kształtować naszą pobożność. Zaciemnią nasz obraz Boga i ukształtują w nas duchowość poprzez którą nieustannie będziemy siebie samych ranili, zamiast pozwolić się Bogu uzdrowić.

CELE:

  • pogłębienie świadomości emocjonalnego „spadku”, który rodzice przekazują dzieciom
  • poznanie jaki wpływ ma matka na osobowość i życie córki oraz jaki ma wpływ na życie syna
  • poznanie jaki wpływ ma ojciec na osobowość i życie syna oraz jak to wygląda z jego strony w relacji do córki
  • podjęcie próby rozpoznania konsekwencji tego „spadku” na życie dzieci
  • znalezienie sposobu na to w jaki sposób można się z tym osobistym „posagiem” uporać
  • wytyczeniu kierunku w pracy nad swoimi zranieniami w przyszłości
  • wejście na drogę przebaczenia
  • w jaki sposób mój emocjonalny spadek warunkuje nasze relacje we wspólnocie zakonnej, zwłaszcza relacje z przełożonymi i formatorami