3–4 marca 2019 roku odbył się „Dzień skupienia dla księży”, które prowadził ks. Janusz Kręcidło MS.

Comiesięczne dni skupienia dla księży Skupienia odbywają się w atmosferze milczenia i modlitwy. Początek w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godzinie 17:00. Zakończenie w poniedziałek o godzinie 18:00. Prowadzą zaproszeni goście.

Tematyka skupień jest przeżywana w formie różnorakich spotkań: ze Słowem, ojcami pustyni i ojcami Kościoła, Kościołem.