1–2 marca 2019 roku odbył się ‚Dzień skupienia dla sióstr zakonnych”, które prowadził ks. Janusz Kręcidło MS.

Skupienia odbywają się w atmosferze milczenia i modlitwy. Rozpoczynają się w każdy pierwszy piątek miesiąca o godzinie 17:00. Zakończenie w sobotę o godzinie 18:00.

Tematyka skupień jest przeżywana w formie różnorakich spotkań: ze Słowem, ojcami pustyni i ojcami Kościoła, Kościołem.